Steun de Maya’s

Geïnspireerd door mijn boek ‘Revanche in de Andes’ zijn Albert en Ruth Ducrot indertijd enthousiast geworden voor het maken van grote fietsreizen. Na zo’n tien jaar over de wereld gezworven te hebben kwamen ze hier in San Juan la Laguna, gelegen aan het meer van Atitlán, terecht. Daar vonden ze door toeval een noodlijdend centrum voor gehandicapte kinderen. Dat veranderde hun leven drastisch. In plaats van de wereld verder te verkennen zetten ze zich vanaf dat moment geheel in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de Mayabevolking en in het bijzonder van mensen met een handicap.

Nu, na elf jaar, hebben Albert en Ruth de organisatorische taken vrijwel geheel in handen gegeven van capabele Guatemalteken. Albert, die met zijn baan als loods in de Zeeuwse wateren een redelijk pensioen had opgebouwd, besteedt dat nu aan het helpen van de Mayabevolking.  Het centrum loopt goed, maar de financiering ervan vormt het grote probleem, want Alberts pensioen is niet onuitputtelijk. Het vinden van sponsors is het wringpunt van de organisatie.

Voor het geval een van mijn lezers hier een goed idee over heeft, kan hij of zij contact opnemen met Albert en Ruth via rualdu@hotmail.com.

En mocht u, lezer, een financiële bijdrage willen leveren aan dit project, ziehier dan het rekeningnummer:

NL18INGB0002210035

t.n.v.:

Stichting Steun de Maya’s

Zuiderbaan 7

4386CK Vlissingen

 

Elke euro die daarop gestort wordt komt bij arme gehandicapte kinderen terecht, zodat die hoop kunnen krijgen op een toekomst, even zonnig als het meer van Atitlán zelf.

Stichting Steun de Maya’s.   (www.steundemayas.nl)